1930

<strong>1930</strong> Announcement Date: 21 March, 1930

El seu fundador, Josep Saperas Martí, comença l’activitat en un petit establiment d’ultramarins de Granollers (Barcelona).