1998

<strong>1998</strong> Announcement Date: 21 March, 1998

Comença a donar cobertura nacional adquirint la societat Central Distribuïdora Sarrió, passant-se a cridar Coaliment València donant servei a tota la zona de Llevant.