2000

<strong>2000</strong> Announcement Date: 21 March, 2000

S’associa amb la societat Castillo del Barrio, passant-se a anomenar Coaliment Andalusia. Amplia la seva cobertura en tota la zona sud amb l’ensenya Bon Mercat.