2004

<strong>2004</strong> Announcement Date: 20 October, 2004

Adquireix el 100% de la societat Curiel i Díaz. Feia el 2007 passarà a cridar-se Coaliment Castella. Reforçant així la seva presència a la zona centro d’Espanya.