2006_cat

<strong>2006</strong>_cat Announcement Date: 20 October, 2006

Adquireix la cadena d’alimentació aragonesa 7 Alimentació 7. A més, obre la nova plataforma logística de Riudoms (Tarragona).