2008

<strong>2008</strong> Announcement Date: 20 October, 2008

S’integra en IFA Española. El Grup inicia el projecte denominat “Compra saludable” amb la finalitat d’apostar per la salut com a element diferenciador.