2010-2012

<strong>2010-2012</strong> Announcement Date: 20 October, 2012

Reforma els seus centres cash&carry, passant de “Bonmercat” a la nova ensenya “Comerco” i focalitzant-se en el canal hostaleria.