2017

<strong>2017</strong> Announcement Date: 19 November, 2018

Durant aquest any el grup contínua el seu pla d’expansió augmentant el nombre de tendes i clients.