El sector dels envasos alimentaris es troba en un procés de canvi i d’evolució continu. Durant els últims anys l’ús d’envasos de plàstic per conservar aliments ha viscut un augment del 30% i ha permès que aquesta indústria a Espanya creixi un 15%, segons les dades ofertes per l’Institut Tecnològic de Plàstic (Aimplas).

La tendència apunta a envasos de bioplàstic i intel·ligents que són capaços d’informar sobre l’estat del producte que contenen. Els reptes de la indústria girar entorn de l’augment de la vida útil del producte, la seva seguretat i a la sostenibilitat de l’envàs.

Avantatges de la tecnologia

Un envàs alimentari que sigui intel·ligent podria informar a l’usuari de la temperatura ideal per al seu consum, oferir informació sobre la maduresa o de la caducitat, a més d’aportar informació connectada sobre els sistemes d’inventari dels productes que hi ha en el frigorífic.

La tecnologia es troba disponible per proporcionar aquest tipus d’avantatges, l’únic problema que s’aprecia és el del cost que tenen aquest tipus de sistemes. L’usuari final veuria encarit el producte pel que només tindran èxit aquells que es desenvolupin i que el consumidor valori per sobre de l’increment dels costos.

El ecommerce en alimentació és un dels elements principals del sector que provocarà la creació de diferents línies de recerca. Amb aquest nou canal de distribució, es desenvoluparà una nova generació d’envasos molt més apropiats, amb sistemes de control que garanteixin la seguretat del producte obtenint en temps real informació com, per exemple, si la cadena de fred s’ha trencat, o si el producte ha sofert cops o trencaments. Una sèrie de característiques que permetran als usuaris mantenir un control exhaustiu de tots els seus productes.