Segons les dades reflectides a l’informe “Agricultura Ecològica, Estadístiques 2015” del Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi ambient, l’agricultura ecològica a Espanya ha aconseguit un nou rècord, la superfície destinada a la seva producció va ser d’1.968.570 hectàrees segons dades de l’any 2015, la qual cosa suposa un increment del 18,4% pel que fa a l’any 2014. No obstant això, les dades de consum d’aliments ecològics deixen molt a desitjar.

Al llarg dels últims anys el mercat dels aliments ecològics ha anat creixent de forma significativa en pràcticament tot el món, fins i tot durant els anys més acusats de la crisi econòmica. En el cas d’Europa, es pot citar per exemple aquest informe elaborat per la Unió Europea l’any 2014, en el qual es concloïa que el creixement de l’agricultura ecològica als països comunitaris era ràpid, fort i sostenible, un creixement causat per la major demanda d’aliments ecològics per part dels consumidors.

Avui coneixem dades sobre el creixement de l’agricultura ecològica a Espanya, els resultats de l’informe “Agricultura Ecològica. Estadístiques 2015” del Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi ambient, mostren que l’agricultura ecològica al nostre país ha aconseguit un nou rècord. L’any 2015 la superfície destinada a aquesta producció va ser d’1.968.570 hectàrees, la qual cosa representa un increment del 18,4% pel que fa a l’any 2014. Si analitzem les dades des que es van començar a mostrar els registres l’any 1991, podrem comprovar que, excepte algun que un altre alt i baix, el creixement és sostingut i en diversos anys s’han batut rècords, encara que cap tan significatiu com l’any 2015.

crecimiento_ecologico_espana-680x251

Espanya està al capdavant en la Unió Europea pel que fa a la superfície destinada al cultiu ecològic, encara que també cal recordar que està al capdavant en la producció d’aliments transgènics. Segons les dades de l’informe, la Comunitat que més ha destacat per creixement ha estat Andalusia amb una superfície total d’1.011.076 hectàrees, si comparem amb la superfície que destinen altres Comunitats a la producció ecològica, es pot dir que Andalusia és el motor d’aquesta producció. Per fer-nos una idea, algunes Comunitats amb prou feines tenen producció ecològica segons les dades d’aquest informe, per exemple, al País Basc es comptabilitzen 2.982 ha, a Cantàbria 3.020 ha i a La Rioja 4.968 ha.

Però aquestes dades, encara que bones, no són tan significatives com semblen, ja que només s’està utilitzant un 8’3% del total de la superfície de cultiu del nostre país, per la qual cosa la diferència pel que fa a la producció industrial o transgènica és molt notable. D’altra banda, encara que la tendència a l’alça és generalitzada, en algunes Comunitats com les citades, on la superfície de cultiu ecològic és molt petita, la terra destinada a aquest tipus de producció s’ha anat reduint, sent inferior a la destinada fa 10 anys. Sobre les dades de consum intern d’aliments ecològics, segons l’informe, Espanya es troba molt per sota de la mitjana de la Unió Europea, la mitjana de despesa dels consumidors espanyols se situa en 21’7 euros per càpita enfront dels 47’7 euros reflectits en la mitjana de la UE.

crecimiento_ecologico_espana_1-680x351

Aquesta dada no ens sorprèn, doncs des de fa anys se sap que la major part de la producció ecològica és exportada, ja que el consum nacional és molt reduït. Segons alguns estudis realitzats, s’apunten com a raons la diferència de preu, sent els productes ecològics més cars que els de producció industrial, les dificultats per trobar aliments ecològics, o que una bona part dels consumidors desconeixen les propietats i beneficis que ofereixen aquest tipus d’aliments, entre unes altres.

Segons les dades d’un estudi europeu titulat “Orgànic a Europa, perspectives i desenvolupament 2016” que podeu consultar aquí (Pdf), Suïssa es consolida com el màxim consumidor d’aliments ecològics amb una mitjana de despesa de 221’5 euros per càpita, li segueixen Luxemburg amb 163’7 euros, Dinamarca amb 162’1 euros i Suècia amb 145’4 euros. A més dels citats, països com Àustria, França, Alemanya, Països Baixos, Liechtenstein, Noruega o Finlàndia, se situen per sobre de la mitjana europea.

Com dèiem, Espanya té un consum per càpita de 21’7 euros i per darrere es troben 14 països on el consum cau a nivells molt reduïts. Per exemple, darrere del nostre país es troba la República Txeca el consum mitjà de la qual és de 7’3 euros. Crida l’atenció que la majoria de països amb consums tan reduïts són d’Europa de l’Est, Polònia, Hongria, Lituània, Letònia, etc. Davant les dades facilitades, sembla evident que és necessari potenciar el consum de productes ecològics al nostre país, si s’aconsegueix aquest objectiu, probablement s’incrementaria de forma significativa la superfície de cultiu destinada a la producció ecològica, ja que en l’actualitat la major part d’aquesta producció proveeix a altres països.

Segons explica Greenpeace, l’agricultura ecològica és la solució a molts dels reptes als quals ens enfrontem avui dia, com per exemple el canvi climàtic, la contaminació d’aqüífers o la pèrdua de biodiversitat entre uns altres. Greenpeace i altres organitzacions ecologistes han proposat al Govern del nostre país que es comprometi a incrementar la superfície de cultiu ecològic fins al 30% per a l’any 2020, proposta que dubtem que sigui atesa, sobretot sabent que recolza la producció d’aliments transgènics des de fa molts anys.

En aquest sentit mereix la pena recordar que, segons els resultats d’aquest informe de la Universitat Estatal de Washington, l’agricultura ecològica és més rendible a pesar que sigui menys productiva que l’agricultura convencional, però perquè els agricultors canviïn d’un model d’agricultura convencional a un model d’agricultura ecològica és necessari oferir primes o subvencions al cultiu ecològic, una cosa complicada en aquests temps de retallades.

En definitiva, encara que al nostre país s’ha incrementat la producció ecològica, és molt probable que sigui per satisfer sobretot la demanda externa, ja que la demanda interna creix molt poc i molt lentament, per la qual cosa abans de parlar d’augmentar la producció en sòl espanyol, cal tractar d’augmentar el consum nacional. Podeu conèixer tots els detalls de l’informi Agricultura Ecològica. Estadístiques 2015 a través d’aquest enllaç (Pdf).