Coordinador/a Nacional de Implantacions, sector Retail Alimentació

Localització:

Granollers, Barcelona, España

Descripció de l'oferta

Des del Grup HD Covalco, busquem incorporar per a nostra equip a un/a coordinador/a Nacional d’Implantacions.

El perfil coordinarà els processos d’obertura i la implantació de projectes per a franquiciats.

Les funcions més destacables són:

Coordinar els processos d’obertura en botigues franquiciades.
Realització d’aixecament de plans
Elaboració de projectes 3D
Elaboració de planogramas, clusterización i Layout
Elaboració de pressupostos amb Proveïdors
Formació a franquiciats
Responsable de les obertures, conjuntament amb l’equip d’Expansión i les respectives Gerències del Grup.

Competències:

Professional, preferentment amb formació com a aparellador o arquitecte.
Experiència entre 3-5 anys en lloc similar. Imprescindible ser coneixedor del sector Retail (Alimentació).
Caràcter comercial destacable. Adaptabilitat en conversa.
Capacitat de desenvolupar diversos projectes a l’uníson. Acostumat a la pressió d’obertures.
Actitud dinàmica, pacient i resolutiva. Elevat grau d’implicació enfront dels projectes. Acostumat/a a el treball de camp i al treball en equip.
Vocació didàctica en formació a tercers.
Disponibilitat per a desplaçaments a nivell Nacional.

Coneixements:

Imprescindible conèixer sector: Retail, botigues d’alimentació.
Tenir experiència en desenvolupament de projectes (avantprojectes i projectes arquitectònics).
Important tenir domini en eines com: base de dades, Acte-Cad, 3Ds Max, Sketch Up, Revit, Foto-shop…
Coneixements tècnics per a la implantació de programes informàtics en botiga.